I agree with Terms and Conditions and I've read
and agree Privacy Policy.

Schedule a Visit

Nulla vehicula fermentum nulla, a lobortis nisl vestibulum vel. Phasellus eget velit at.

Call us:
1-800-123-4567

Send an email:
monica.wayne@example.com

Aleksandra Wilczewska-Babut

Jestem psychologiem i psychoterapeutą systemowym. Prowadzę psychoterapię indywidualną młodzieży i dorosłych, psychoterapię par i rodzin. Jestem absolwentką wydziału psychologii na Uniwersytecie Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie. Ukończyłam też 4-letnie Studium Terapii Rodziny przy Stowarzyszeniu OPTA w Warszawie. Aktualnie pracuję w Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej. W pracy zawodowej zajmuję się diagnozą dzieci, młodzieży w wieku szkolnym z trudnościami w nauce, emocjonalnymi i wychowawczymi. Prowadzę psychoterapię indywidualną młodzieży, dorosłych i terapię rodzinną. Współprowadzę grupy dla młodzieży z różnego rodzaju trudnościami emocjonalnymi.

Szczególnie bliska jest mi praca terapeutyczna z rodzinami. W moim rozumieniu rodzina jest grupą osób połączonych ze sobą więzami wzajemnie na siebie oddziałującymi, jeśli jeden z węzłów ulegnie naderwaniu. rzutuje to na funkcjonowanie całego systemu. Mam zaszczyt towarzyszyć rodzinom w procesie zmiany, z czego czerpię satysfakcję i doświadczenie. Pomaganie sprawia mi wiele radości i powoduje, że droga którą wybrałam ma sens. Swój warsztat pracy terapeutycznej rozszerzam poprzez udział w szkoleniach, kursach i konferencjach naukowych. Doświadczenie zawodowe zdobyłam pracując w zespole Wczesnego Wspomagania Rozwoju Dziecka, gdzie poznałam specyfikę funkcjonowania rodzin z dziećmi z różnego rodzaju niepełnosprawnościami. Prowadziłam grupę wsparcia dla rodziców dzieci ze spektrum autyzmu. W ramach współpracy z przedszkolami i szkołami spotkałam się z różnego rodzaju trudnościami na tle rozwojowym i emocjonalnym dzieci i młodzieży m.in. z zaburzeniami adaptacyjnymi, lękowymi, zaburzeniami depresyjnymi, samookaleczeniami, zachowaniami opozycyjno-buntowniczymi. Swoje działania terapeutyczne koncentrowałam na aktualnych potrzebach rozwojowych i emocjonalnych dzieci, młodzieży i ich rodzin. Współpracowałam z innymi specjalistami i ośrodkami świadczącymi pomoc rodzinom tj. OPS, PZP, kurator.

Prywatnie jestem żoną i mamą dwóch wspaniałych córek. To właśnie bycie w tych rolach było dla mnie największym impulsem do rozwoju osobistego i zawodowego. Podążanie za rozwojem i potrzebami poszczególnych członków rodziny skłoniło mnie do zgłębienia tematu funkcjonowania rodziny.

Swoją pracę terapeutyczną poddaję regularnej superwizji.