[contact-form-7 404 "Nie znaleziono"]

Schedule a Visit

Nulla vehicula fermentum nulla, a lobortis nisl vestibulum vel. Phasellus eget velit at.

Call us:
1-800-123-4567

Send an email:
monica.wayne@example.com

Marcin Grudzień

Jestem psychoterapeutą systemowym w trakcie szkolenia. Prowadzę terapię indywidualną osób dorosłych oraz grupy wsparcia dla rodziców i warsztaty dla mężczyzn.

Ukończyłem studia socjologiczne na Wydziale Stosowanych Nauk Społecznych Akademii Pedagogiki Specjalnej w Warszawie. Studiowałem w Studium Pomocy Psychologicznej Par w Instytucie Psychologii Zdrowia rekomendowanym przez Polskie Towarzystwo Psychologiczne oraz Szkole Trenerów Grup Wsparcia dla Rodziców Fundacji Sto Pociech. Jestem w 4-trakcie czteroletniego szkolenia w Szkole Psychoterapii Centrum Terapii Dialog (d. Mabor) atestowanego przez Polskie Towarzystwo Psychiatryczne pod opieką merytoryczną Wandy Szaszkiewicz.

Doświadczenie zawodowe zdobywałem w Oddziale Leczenia Zaburzeń Nerwicowych w Szpitalu Specjalistycznym MSWiA w Otwocku, gdzie prowadziłem grupy terapeutyczne i pracowałem z pacjentami indywidualnie.

Pracuję w nurcie terapii integracyjnej, korzystając ze szczególnym uwzględnieniem z elementów terapii systemowej, poznawczo-behawioralnej i podejścia Gestalt.

Posiadam certyfikat trenera II stopnia Stowarzyszenia Trenerów Organizacji Pozarządowych rekomendowanego przez PTP. Od wielu lat pracuję w ramach Kooperatywy Trenerskiej jako psychoedukator i trener z dziećmi, młodzieżą oraz dorosłymi w obszarach rozwijania umiejętności społecznych i problematyki nadużywania Internetu i nowych technologii. Od kilku miesięcy realizuję w warszawskim Śródmieściu projekt budowy aliansu osób i organizacji na rzecz przeciwdziałania problemowi depresji.

W Ośrodku Plaster Miodu prowadzę warsztaty rozwojowe dla mężczyzn. Cenię sobie pracę z mężczyznami na różnych etapach ich życia, nad polepszeniem relacji w życiu rodzinnym i zawodowym, pomagam pokonywać przeszkody w korzystaniu w pełni z zasobów osobowościowych i trudności w osiąganiu satysfakcjonującej jakości życia.

Jestem ojcem dwóch córek i doskonale rozumiem, jak ważne jest faktyczne zaangażowanie ojców w życie swoich dzieci, budowanie i zachowanie dobrych relacji na każdym etapie rozwoju dziecka. Jednocześnie rozumiem, jak bardzo trudno jest wobec wymagań, które stawia rzeczywistość zadbać o potrzeby swoje i bliskich.

Wierzę, że transfer doświadczeń, który odbywa się w czasie prowadzonych przeze mnie spotkań pozwala ojcom odnajdować siłę, czerpać od siebie i wspierać się w życiowych rolach.

Działam w Fundacji Masculinum. Dedykowane Mężczyznom.