Tydzień kobiet - Maria Orwid - Plaster miodu

Błąd: Brak formularza kontaktowego.

Schedule a Visit

Nulla vehicula fermentum nulla, a lobortis nisl vestibulum vel. Phasellus eget velit at.

Call us:
1-800-123-4567

Send an email:
monica.wayne@example.com

Tydzień kobiet – Maria Orwid

6 marca 2024 r.

Maria Orwid
1930-2009

Profesor psychiatrii, pionier psychiatrii rodziny i terapii rodzinnej w Polsce, współtwórczyni modelu pracy interdyscyplinarnych zespołów w psychiatrii, współautorka pierwszych prac o psychicznych skutkach wojennych przeżyć obozowych, inicjatorka projektu terapeutycznego dla Dzieci Holocaustu i Drugiego Pokolenia. Była założycielką i wieloletnim kierownikiem Kliniki Psychiatrii Dzieci i Młodzieży Collegium Medicum Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie. Wychowała grono uczniów – naukowców, psychiatrów, psychoterapeutów.

„Wszystko, co w życiu robiłam czy zrobiłam, zawdzięczam różnym ludziom, bez których nie byłabym tym, kim jestem”

Jeden z istotnych obszarów, którym zajmowała się całe życie to badania dotyczące traumy u trzech grup pacjentów: traumy poobozowej u byłych więźniów KL Auschwitz, traumy tych, którzy przeżyli Holokaust oraz ich dzieci.

Przez całe swoje zawodowe życie rozwijała również psychiatrię młodzieżową, propagując zintegrowany nowoczesny model leczenia, oparty na społeczności terapeutycznej, psychoterapii i terapii rodzin. Wraz z zespołem wypracowała model opieki nad zdrowiem psychicznym dzieci i młodzieży, ograniczający do niezbędnej konieczności hospitalizację, a opierający się na oddziaływaniach ambulatoryjnych i opiece środowiskowej. Było to możliwe dzięki wprowadzeniu myślenia systemowego w psychiatrii i wykorzystaniu różnych form psychoterapii, w tym terapii rodzin. Była jednym z założycieli Sekcji Naukowej Psychoterapii i Sekcji Naukowej Terapii Rodzin Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego.

Ci którzy znali Profesor Marię Orwid, wiedzą, że prowadziła bardzo intensywne życie zawodowe, była wspaniałym wykładowcą i ambasadorem polskich psychoterapeutów na świecie. Była również osobą niekonwencjonalną, przekraczającą granice środowisk, otwartą na innych, wierną w przyjaźniach, ceniącą ciekawych rozmówców, otwartą na rozumienie problemów pacjenta w kontekście wyzwań egzystencjalnych jego życia. Ci, którzy tak jak ja, już nie spotkali Profesor osobiście, mogą poznawać i próbować kultywować Jej idee poprzez relacje z Jej uczniami, a dziś nauczycielami nowych pokoleń psychoterapeutów, poprzez lekturę dostępnych książek, tworzenie zespołów terapeutycznych i codzienną pracę w obszarze psychiatrii i psychoterapii szczególnie młodzieżowej, rodzinnej i środowiskowej. Odkrywcze w rozwijanym przez Profesor Orwid modelu, a dziś wręcz podstawowe i niezwykle ważne w podejściu do terapii dzieci i młodzieży jest uwzględnianie i zaangażowanie środowiska.

Osobiście cenię sobie również zaznaczany przez Profesor akcent na współpracę pomiędzy specjalistami, tworzenie relacji w zespołach, a także odwagę do walki o dobro drugiego człowieka, nieustępliwość w dążeniu do celów oraz wierność w wyznawanych przez siebie wartościach.

Polecam książkę, biografię:
Maria Orwid „Przeżyć… i co dalej?”, Rozmawiają Katarzyna Zimmerer i Krzysztof Szwajca, Wydawnictwo Literackie, 2006

Maria Kurek

Categories: Warto przeczytać

Plaster Miodu

Plaster Miodu

Ośrodek psychoterapii i wsparcia dla rodzin. Dbamy o to, aby osoby korzystające z oferty Plastra Miodu, odczuły, że towarzyszymy im w drodze do zmiany, dodajemy odwagi, czasem pomagamy spojrzeć z innej perspektywy i odnaleźć zasoby, o których istnieniu już zapomniały.