[contact-form-7 404 "Nie znaleziono"]

Schedule a Visit

Nulla vehicula fermentum nulla, a lobortis nisl vestibulum vel. Phasellus eget velit at.

Call us:
1-800-123-4567

Send an email:
monica.wayne@example.com

Konsultacje psycho-logopedyczne

Kiedy warto zgłosić się na konsultację psycho-logopedyczną:

 • Jeśli nie jesteś pewna, czy Twoje dziecko rozwija się prawidłowo.
 • Niepokoisz się, że Twoje dziecko nie gaworzy lub wydaje zbyt mało dźwięków.
 • Dziecko ma problemy z karmieniem, napięciem mięśniowym, odruchami ssania i połykania, bądź przejawia inne trudności rozwojowe.
 • Chcesz się dowiedzieć,  jak stymulować rozwój swojego dziecka.

 

Jak pracujemy:

 • Konsultacje prowadzi logopeda i psycholog w jednej osobie: Ewelina Bzdęga-Majewska.
 • Zapraszamy na konsultacje w zakresie rozwoju dziecka już od 6 miesiąca życia.
 • Psychologopeda oceni: wędzidełko podjęzykowe, budowę i sprawność funkcji aparatu artykulacyjnego, wokalizację, reakcję na dźwięki, a także umiejętności nawiązywania i podtrzymywania kontaktu.

 

Jakie są szczególne wskazania do konsultacji psycho-logopedycznej?

Zastanawiacie się Państwo, czy Wasze dziecko powinno skorzystać z konsultacji? Mowa rozwija się od urodzenia (a dźwięki z otoczenia dziecko słyszy jeszcze w łonie matki), a do specjalisty warto wybrać się wcześnie i zwiększyć szansę na wykrycie nieprawidłowości, co pozwoli im zapobiec i uniknąć długotrwałej terapii w późniejszym okresie.

Szczególnie konsultację ze specjalistą zaleca się dzieciom: urodzonym przedwcześnie, z niską punktacją w skali Apgar, z powikłaniami w ciąży czy przy porodzie, z obniżonym bądź wzmożonym napięciem mięśniowym, z nieprawidłowym odruchem ssania i połykania, z nadmiernym ślinieniem się i wysuwaniem języka, a także stwierdzonymi zespołami genetycznymi.

Jak przebiega rozwój mowy u dziecka?

Rozwój psychoruchowy dziecka warto monitorować od urodzenia;  w jego ramach na szczególną uwagę zasługuje mowa. Oto etapy kształtowania się mowy:

 • okres melodii (trwa od urodzenia do 1 roku życia)

W tym czasie dziecko poznaje przedmioty, zaczyna kojarzyć nazwę z przedmiotem, poprawnie wymawia samogłoski: [a, e, i] oraz spółgłoski: [m, b, n, d, t]. Już kilka tygodni po narodzinach pojawiają się u dziecka pierwsze dźwięki ,,eheh” i ,,uhuh”. Oficjalnie nazywa się to wokalizacją. Dziecko mając otwartą buzię, wydaje samoistne dźwięki. Następnie w wieku około 2 miesięcy niemowlęta zaczynają głużyć. Wydają one przy tym wszystkie dźwięki, jakie tylko człowiek może wydać, nawet te, które nie występują w języku macierzystym. Pomiędzy 6 a 10 miesiącem życia dźwięki, które nie należą do mowy ojczystej stopniowo zanikają, a dzieci zaczynają gaworzyć używając wyłącznie dźwięków, które słyszą w swym otoczeniu (poprzez naśladownictwo). Dzieci imitują nie tylko dźwięki , ale także intonację i melodię głosu matki. W pierwszym roku życia można usłyszeć, jak dziecko opowiada długie historie pełne niezrozumiałych słów, ale stosując intonację ludzi dorosłych.

 • okres wyrazu (trwa od 1 do 2 roku życia)

W tym okresie dziecko używa już prawie wszystkich samogłosek – z wyjątkiem nosowych (ę,ą), oraz spółgłoski: [p, pi,b, m, t, d, n, k, j, ś, ź, ć, dź, ch]; zna około 300 słów, wypowiedzi są głównie jednowyrazowe, które oznaczają przedmiot, czynność oraz stosunek dziecka do przedmiotu lub czynności.

 • okres zdania (trwa od 2 do 3 roku życia)

W tym czasie dziecko wypowiada już poprawnie wszystkie samogłoski oraz spółgłoski: [p, b, m, pi, bi, mi, f, w, fi, wi, k, g, ch, t, d, n, l]; pojawiają się pierwsze zdania, początkowo złożone z 3 słów, później złożone z 4-5 słów.

 • okres mowy swoistej (przypada między 3 a 7 rokiem życia)

Dziecko trzyletnie porozumiewa się prostymi zdaniami, wymawia wszystkie samogłoski i spółgłoski: [p, pi, bi, m, mi, n, ni, f, fi, w, wi, t, d, n, l, li, ś, ź,ć, dź, j, k, ki, g, gi, ch]; dziecko czteroletnie wymawia: [s, z, c, dz]; dziecko pięcio-, sześcioletnie wymawia: [sz, cz, ż, dż, r]; dziecko siedmioletnie ma utrwaloną poprawną wymowę wszystkich głosek oraz opanowaną technikę mówienia – poprawną pod względem artykulacyjnym, gramatycznym i składniowym.

Brak któregoś z powyższych etapów lub opóźnienie wskazuje na zasadność konsultacji ze specjalistą. Nieprawidłowości w zakresie mowy rzutują na funkcjonowanie dziecka w sferze poznawczej, emocjonalnej i społecznej.

Konsultacje psycho-logopedyczne w naszym ośrodku prowadzi:

Ewelina Bzdęga-Majewska