I agree with Terms and Conditions and I've read
and agree Privacy Policy.

Schedule a Visit

Nulla vehicula fermentum nulla, a lobortis nisl vestibulum vel. Phasellus eget velit at.

Call us:
1-800-123-4567

Send an email:
monica.wayne@example.com

Terapia rodzinna

Terapia rodzinna - Plaster MioduMamy z nią do czynienia wtedy, kiedy do udziału w sesjach terapeutycznych zaproszeni są różni członkowie rodziny – razem lub osobno, w różnych konfiguracjach. Terapia rodzinna bazuje na tym, że człowiek wzrasta w rodzinie i tu otrzymuje korzenie i skrzydła; jeśli zatem coś w jego funkcjonowaniu trwale szwankuje, on sam cierpi, ma potrzebę zmiany – lub cierpią jego bliscy, jego otoczenie – to wówczas warto przyjrzeć się temu procesowi wzajemnej wymiany, jaki nieustannie zachodzi między jednostką a rodziną i między wszystkimi członkami rodziny.

Zazwyczaj zaproszenie na pierwszą konsultację kierowane jest do osób, które razem mieszkają. Czasem ważny jest udział w spotkaniu kogoś, kto nie dzieli z rodziną wspólnego domu – tak bywa na przykład, gdy rodzice są rozwiedzeni, lub gdy ktoś z rodzeństwa już się usamodzielnił, ale jednak warto poznać jego perspektywę. Skład spotkań jest omawiany i konstruowany tak, by praca terapeutyczna była jak najbardziej owocna.

Rodzina jest systemem, nieustannie dążącym do równowagi. Czasem jednak coś w tym misternym mechanizmie zacina się i blokuje; wtedy potrzebna może być pomoc z zewnątrz. Rolą terapeuty jest pomóc członkom rodziny odnaleźć nowy punkt widzenia na rzeczywistość, jaką tworzą; ułożyć nową, bardziej konstruktywną opowieść na problemowy temat, zbudować nowy sens tego, czego doświadczają, a co niejednokrotnie może być przeżywane jako smutne, przytłaczające. W takim spojrzeniu jest zawarty szacunek do rodziny, do jej odrębności, bycia „na swój sposób”; terapeuta rodzinny nie ocenia, czy rodzina jest „patologiczna” czy „normalna”, ale pomaga rozmawiać o tym, co rodzinie i jej poszczególnym członkom służy, a co rani. To rodzina określa dobry dla siebie kierunek zmian i wspólnie z terapeutą podąża do tego celu.

Spotkania w ramach terapii rodzinnej odbywają się najczęściej raz w miesiącu i trwają 90 minut. W naszym ośrodku przyjęliśmy zasadę, że jeśli będzie to możliwe organizacyjnie, spotkania rodzinne prowadzić będzie dwuosobowy team terapeutów, co jest dobrym standardem w tej pracy i cenną wartością. Proces terapii jest poprzedzony etapem konsultacji, kiedy terapeuta bada m.in. rozumienie problemu przez członków rodziny, ich motywację do zmiany, gotowość do pracy terapeutycznej w formule terapii rodzinnej. Konsultacje mogą zakończyć się zawarciem ustnego kontraktu, w którym zostanie ustalony planowany przebieg terapii i jej zasady, lub też skierowaniem do rodziny innej propozycji, np. pracy nad relacją małżeńską bądź udziału w warsztatach wychowawczych.