Vira Sergeeva - Plaster miodu

Błąd: Brak formularza kontaktowego.

Schedule a Visit

Nulla vehicula fermentum nulla, a lobortis nisl vestibulum vel. Phasellus eget velit at.

Call us:
1-800-123-4567

Send an email:
monica.wayne@example.com

Vira

Віра Сергєєва

Vira Sergeeva

Психолог.
Проваджу консультування, едукацію щодо відхилень у психічному розвитку дітей, підлітків, корекцію розвитку.
Проводжу терапевтичну роботу з ПТСР за методом СТР

ДОСВІД РОБОТИ:
– Діагностика відхилень у психологічному розвитку дітей та корекція розвитку;
– Консультування та корекція розвитку комунікативних процесів у підлітків;
– Консультування та корекція у випадках аутоагресії, самоушкодження підлітків;
– Терапія ПТСР за протоколом когнітивно процесуальної терапії;
– Проведення індивідуальної та групової ресурсно підтримуючої терапії;
– Терапія травм, втрат:
– Індивідуальні та групові заняття з тілесно орієнтованої терапії;
– Групові та індивідуальні заняття арт-терапії.

——
З повагою, В.СЄРГЄЄВА
0038 067 7107668
volodrai01@ukr.net 

Psycholog.
Zajmuję się poradnictwem, edukacją w zakresie odchyleń w rozwoju psychicznym dzieci i młodzieży, korektą rozwojową.
Pracę terapeutyczną z PTSD prowadzę metodą STR

DOŚWIADCZENIE:
– Diagnozowanie odchyleń w rozwoju psychicznym dzieci i korygowanie rozwoju;
– Doradztwo i korekta rozwoju procesów komunikacyjnych u nastolatków;
– Poradnictwo i korekta w przypadkach autoagresji, samookaleczeń nastolatków;
– Terapia PTSD zgodnie z protokołem terapii procesów poznawczych;
– Prowadzenie indywidualnej i grupowej terapii zasobowo-wspierającej;
– Terapia urazów, strat:
– Zajęcia indywidualne i grupowe z terapii zorientowanej na ciało;
– Grupowe i indywidualne zajęcia z arteterapii.

Терапію українською мовою в нашому центрі проводить Віра Сергєєва.

Vira Siergeeva w naszym ośrodku prowadzi terapię w języku ukraińskim.

Напишіть нам: