Terapia rodzinna - Plaster miodu

Błąd: Brak formularza kontaktowego.

Schedule a Visit

Nulla vehicula fermentum nulla, a lobortis nisl vestibulum vel. Phasellus eget velit at.

Call us:
1-800-123-4567

Send an email:
monica.wayne@example.com

Terapia rodzinna

Problemy, z którymi pracujemy to:

  • zaburzenia emocjonalne i trudności wychowawcze dotyczące dzieci lub nastolatków
  • duże natężenie konfliktów w rodzinie
  • trudności w komunikacji pomiędzy członkami rodziny
  • kryzysy spowodowane trudnymi doświadczeniami: żałoba w rodzinie, nadużycia seksualne, choroby przewlekłe
  • zaburzenia odżywiania
  • obciążenie brzemieniem choroby psychicznej któregoś z członków rodziny

 

Jak pracujemy:

  • Podczas pierwszych spotkań z rodziną ustalamy wspólnie, jaka forma pomocy będzie najbardziej skuteczna i jaki będzie cel pracy.
  • Zapraszamy wszystkie osoby, które mieszkają razem.
  • Sesje terapii rodzinnej trwają 1,5 godziny, są zazwyczaj prowadzone przez dwóch terapeutów. Odbywają się przeważnie raz w miesiącu, czasami częściej.

 

Na czym polega psychoterapia rodzinna?

Terapia rodzinna bazuje na tym, że człowiek wzrasta w rodzinie i tu otrzymuje korzenie i skrzydła; jeśli zatem coś w jego funkcjonowaniu trwale szwankuje, on sam cierpi, ma potrzebę zmiany – lub cierpią jego bliscy, jego otoczenie – to wówczas warto przyjrzeć się temu procesowi wzajemnej wymiany, jaki nieustannie zachodzi między jednostką a rodziną i między wszystkimi członkami rodziny.

Zazwyczaj zaproszenie na pierwszą konsultację kierowane jest do osób, które razem mieszkają. Czasem ważny jest udział w spotkaniu kogoś, kto nie dzieli z rodziną wspólnego domu – tak bywa na przykład, gdy rodzice są rozwiedzeni, lub gdy ktoś z rodzeństwa już się usamodzielnił, ale jednak warto poznać jego perspektywę. Skład spotkań jest omawiany i konstruowany tak, by praca terapeutyczna była jak najbardziej owocna.

Rodzina jest systemem, nieustannie dążącym do równowagi. Czasem jednak coś w tym misternym mechanizmie zacina się i blokuje; wtedy potrzebna może być pomoc z zewnątrz. Rolą terapeuty jest pomóc członkom rodziny odnaleźć nowy punkt widzenia na rzeczywistość, jaką tworzą; ułożyć nową, bardziej konstruktywną opowieść na problemowy temat, zbudować nowy sens tego, czego doświadczają, a co niejednokrotnie może być przeżywane jako smutne, przytłaczające.

W takim spojrzeniu jest zawarty szacunek do rodziny, do jej odrębności, bycia „na swój sposób”; terapeuta rodzinny nie ocenia, czy rodzina jest „patologiczna” czy „normalna”, ale pomaga rozmawiać o tym, co rodzinie i jej poszczególnym członkom służy, a co rani. To rodzina określa dobry dla siebie kierunek zmian i wspólnie z terapeutą podąża do tego celu.

Spotkania w ramach terapii rodzinnej odbywają się najczęściej raz w miesiącu i trwają 90 minut. W naszym ośrodku przyjęliśmy zasadę, że jeśli będzie to możliwe organizacyjnie, spotkania rodzinne prowadzić będzie dwuosobowy team terapeutów, co jest dobrym standardem w tej pracy i cenną wartością.

Proces terapii jest poprzedzony etapem konsultacji, kiedy terapeuta bada m.in. rozumienie problemu przez członków rodziny, ich motywację do zmiany, gotowość do pracy terapeutycznej w formule terapii rodzinnej. Konsultacje mogą zakończyć się zawarciem ustnego kontraktu, w którym zostanie ustalony planowany przebieg terapii i jej zasady, lub też skierowaniem do rodziny innej propozycji, np. pracy nad relacją małżeńską bądź udziału w warsztatach wychowawczych.

Nasi specjaliści prowadzący terapię rodzinną