Terapia grupowa vs terapia indywidualna - Plaster miodu

Błąd: Brak formularza kontaktowego.

Schedule a Visit

Nulla vehicula fermentum nulla, a lobortis nisl vestibulum vel. Phasellus eget velit at.

Call us:
1-800-123-4567

Send an email:
monica.wayne@example.com

Terapia grupowa vs terapia indywidualna

25 maja 2023 r.

Czym różni się terapia grupowa od terapii indywidualnej?

Często podczas konsultacji, które poprzedzają przyjęcie do grupy, staramy się wyjaśnić osobom zainteresowanym, na czym właściwie polega terapia grupowa i czym się różni od indywidualnej. Niełatwo w kilku zdaniach zawrzeć, czym jest to, co leczy, co umożliwia zmianę poprzez bycie w grupie terapeutycznej?

Poniższy fragment książki ilustruje jeden z aspektów złożonej rzeczywistości, jaką jest grupa terapeutyczna. Otóż, dla uczestników, staje się ona niejako rodziną, z prowadzącymi, z którymi nieświadomie zaczynamy wchodzić w relacje odzwierciedlające nasze bycie dzieckiem wobec rodziców, z innymi członkami grupy jako rodzeństwem.

Dzięki temu procesowi ujawniają się nasze pierwotne wzorce, zbudowane we wczesnym okresie życia i niekoniecznie możliwe do odkodowania tylko poprzez sięgnięcie pamięcią i opowiedzenie historii na przykład terapeucie indywidualnemu. W grupie one się po prostu dzieją, stają nam przed oczami i możemy dzięki temu dobrze im się przyjrzeć i w razie potrzeby zmodyfikować.

I tutaj przepływ między grupą a światem zewnętrznym może zadziałać odwrotnie – zmiana, poczyniona na grupie, wślizgnie się prędzej czy później do rzeczywistości poza grupą. Przykład? Czuję złość do rodziców, nie odnajduję się w relacji z autorytetami – albo trwam w zalęknionym wycofaniu, albo je atakuję i dewaluuję. W relacji z rodzicami nigdy nie było miejsca na moje uczucia, zwłaszcza te trudne. W grupie wchodzę w konflikt z prowadzącymi; mogę go dobrze przeżyć, jestem zachęcany do otwartości, moja złość jest przyjęta; być może teraz już łatwiej będzie mi stanąć wobec rodziców w szczerości i wyrażać siebie, nie niszcząc relacji, być może łatwiej będzie układać się z przełożonymi dbając o swoje granice.

Michał Matraszek


Kontekst grupowy z dużą mocą (choć skrótowo) przywołuje wczesne doświadczenia rodzinne z wszystkimi tęsknotami, niezaspokojonymi potrzebami, regresywną zależnością, pragnieniami przynależenia, rywalizacją i konfliktami, które cechowały dynamikę rodziny. Taka rekapitulacja życia rodzinnego rozbudza na nowo wspomnienia i stymuluje pierwotne afekty oraz impulsy, zaostrzając doświadczenie wstydu. Na przykład, doświadczenie bycia „czarną owcą” czy mniej kochanym członkiem rodziny może odżywać w warunkach grupy i być źródłem dominującego cierpienia. Większość pacjentów stara się unikać wszelkich sytuacji, które mogą przywoływać takie uświadamiane i nieuświadamiane wspomnienia, zagrażające wywołaniem wstydu. Zarazem jednak te analogie pomiędzy warunkami panującymi w grupie i w rodzinie stwarzają grunt do głębokiego przepracowania wczesnych konfliktów i zahamowań rozwojowych.

J.P. Tangney, R.L. Dearing,
„Wstyd podczas sesji terapeutycznej”
wyd. Edra Urban & Partner, 2019


 

Categories: Warto przeczytać

Plaster Miodu

Plaster Miodu

Ośrodek psychoterapii i wsparcia dla rodzin. Dbamy o to, aby osoby korzystające z oferty Plastra Miodu, odczuły, że towarzyszymy im w drodze do zmiany, dodajemy odwagi, czasem pomagamy spojrzeć z innej perspektywy i odnaleźć zasoby, o których istnieniu już zapomniały.