I agree with Terms and Conditions and I've read
and agree Privacy Policy.

Schedule a Visit

Nulla vehicula fermentum nulla, a lobortis nisl vestibulum vel. Phasellus eget velit at.

Call us:
1-800-123-4567

Send an email:
monica.wayne@example.com

Terapia pedagogiczna

Dla kogo przeznaczona jest terapia pedagogiczna:

 • dzieci z zaburzeniami koncentracji uwagi
 • dzieci z zaburzeniami emocjonalnymi
 • dzieci z zaburzeniami integracji sensorycznej
 • dzieci z niepełnosprawnością intelektualną
 • dzieci ze specyficznymi trudnościami i niepowodzeniami szkolnymi
 • dzieci ze specyficznymi trudności w opanowaniu umiejętności:
  1. czytania
  2. dobrego poziomu graficznego pisma
  3.  poprawnego pisania
  4.  matematyki 
 • dzieci zagrożone ryzykiem dysleksji
 • dzieci o obniżonej sprawności manualnej
 • dzieci z zaburzeniami orientacji w schemacie ciała i w przestrzeni
 • dzieci z zaburzoną koordynacją wzrokowo-słuchowo-ruchową
 • dzieci z opóźnionym rozwojem psychoruchowym
 • dzieci o nieharmonijnym rozwoju
 • dzieci z zaburzoną lateralizacją
 • dzieci z zaburzoną koordynacją wzrokowo-słuchowo-ruchową
 • dzieci ze Spektrum Autyzmu


Jak pracujemy:

 • Indywidualizujemy środki i metody oddziaływania korekcyjnego dla każdego pacjenta
 • Stopniujemy trudności w nauce i usprawnianiu różnych funkcji poznawczych
 • Ćwiczymy przede wszystkim najbardziej zaburzone funkcje
 • Wzmacniamy motywację poprzez dawanie możliwości odniesienia sukcesu
 • Dbamy o przyjazną atmosferę i systematyczność spotkań


Koszt:

 • 130zł za godzinę konsultacji diagnostycznych
 • 80zł za godzinę terapii pedagogicznej


Czym jest terapia pedagogiczna?

Terapia pedagogiczna to szereg specjalistycznych działań mających na celu usprawnienie zaburzonych funkcji percepcyjno-motorycznych. Przeznaczona jest dla dzieci mających specyficzne trudności w nauce. Jej zadaniem jest minimalizowanie niepowodzeń szkolnych.

Poprzez zajęcia korekcyjno-kompensacyjne redukuje deficyty rozwojowe i przyczynia się do wszechstronnego rozwoju dziecka. Oddziałuje na motywację i własne poczucie wartości ucznia. Skupia się na jego mocnych stronach i odkrywaniu jego uzdolnień. W trakcie zajęć wykorzystuje się różne metody pedagogiczne, które stymulują i redukują braki.

Terapię pedagogiczną w naszym ośrodku prowadzi:

Zdjęcie terapeutki pedagogicznej - Magdaleny Miodek